Cogitor Science

Lokalizacje:
 • Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO:
  • w sali szkoleniowej
  • w siedzibie klienta
 • Szkolenie dostępne w formie warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym
Szczegóły kursów w innych językach:
ENGLISH - click here
ESPAÑOL - haz clic aquí
Kurs może być prowadzony także w języku angielskim Contanct us lub hiszpańskim Contáctenos!

Podstawowe informacje:

KURS JEST ADRESOWANY DO OSÓB, KTÓRE:
 • chciałby rozwinąć umiejętność koncepcyjnego myślenia i analizy danych,
 • chciałyby poszerzyć swoje horyzonty w oparciu o sprawdzoną, ścisłą, uniwersalną, w 100% praktyczną wiedzę,
 • często, pomimo ukończeniu wielu studiów czy kursów, czują niedosyt wiedzy, która umożliwiłaby im sprawne działanie w pracy i rozwój osobisty,
 • rozwijają karierę naukową, prowadzą badania i mają poczucie, że brakuje im połączenia między światem nauki a światem praktyki, umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na konkretne działania,
 • są ciekawe świata, lubią myśleć i pragną rozwinąć swój potencjał intelektualny w oparciu o sprawdzoną wiedzę.
CEL ZAJĘĆ:
 • rozwijanie u uczestników zdolności analitycznego, logicznego i twórczego myślenia,
 • pokazanie wiedzy i najlepszych narzędzi oferowanych przez następujące dyscypliny nauki: matematyka, statystyka, logika, finanse, ekonomia i informatyka oraz ich zastosowania w praktyce życia codziennego i sposobów wykorzystania ich w życiu zawodowym (w analizie danych i rozwiązywaniu problemów koncepcyjnych bez zbędnego teoretyzowania, za to z naciskiem na praktykę,
 • pomoc w zrozumieniu istoty zagadnienia wielu teorii, koncepcji, poglądów, opinii, ideologii i zjawisk funkcjonujących w życiu publicznym, w firmach oraz w instytucjach,
 • przekazanie sprawdzonych praktycznych metod i narzędzi, dzięki którym szeroko pojęta analiza informacji będzie szybka, sprawna i twórcza.
 • wykorzystanie programu Excel do rozwiązywania wielu problemów związanych z analizą i wnioskowaniem,
 • pokazanie prostych rozwiązań przyspieszających codzienną pracę.
KORZYŚCI:
 • zdobycie bezcennej wiedzy, która jest połączeniem najlepszych koncepcji teoretycznych nauk matematycznych statystycznych, ekonomicznych i informatycznych z praktyką życia firm czy instytucji. Jest to wiedza, której nie da się zdobyć na żadnych studiach, gdzie rzadko abstrakcyjne teorie mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistymi zastosowaniami i praktyką, wiedza, która jednocześnie umożliwia twórcze rozwiązanie wielu praktycznych problemów zarówno w pracy biurowej oraz inżynieryjnej, jak i naukowej. Poznane narzędzia umożliwiają często błyskotliwe rozwiązać wiele praktycznych problemów w firmie, instytucji, a nawet w życiu prywatnym.
 • zdobycie w wyżej wymienionych dziedzinach w 100% praktycznego „NIEZBĘDNIKA WYKSZTAŁCONEGO CZŁOWIEKA”, który może być wykorzystany w wielu dziedzinach swojego życia zawodowego i osobistego. Niezbędnik ten opiera się na nauce, a jednocześnie jest sprawdzony w praktyce.

 

CZAS TRWANIA

24 godziny lekcyjne podzielone na 6 spotkań po 4 godziny

 

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, obejmują:

 • zajęcia indywidualne i grupowe przeprowadzane z użyciem specjalnych materiałów drukowanych oraz interaktywnych,
 • inscenizowane zajęcia,
 • miniwykłady,
 • samodzielną pracę uczestnika w domu nad zadanymi problemami.

 

PROGRAM

(wybrane zagadnienia z poniższego zakresu, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy)

 1. Statystyka
  • Podstawowe modele statystyczne.
  • Sposoby dowodzenia hipotez oraz ich przydatność w życiu codziennym.
  • Do czego wykorzystać rozkłady statystyczne w życiu?
  • Analiza korelacji.
  • Rachunek prawdopodobieństwa w codzienności:
   • co to tak naprawdę oznacza, gdy coś jest "pewne" albo tylko "prawdopodobne"?
   • niezależność zdarzeń.
   • prawdopodobieństwo w kryminalistyce i życiu gospodarczym.
 2. Matematyka
  • Dlaczego pszczoły budują plastry miodu, które w przekroju są sześciokątami foremnymi, czyli optymalizacja w świecie roślin i zwierząt.
  • Dlaczego małe organizmy nie potrzebują „płuc”, czyli jak wykorzystać matematykę do udowodnienia, że świat przyrody i elementy go tworzące nie są „zaprojektowane” przypadkowo, a rozwiązania w nim istniejące można uzasadnić, wykonując określone obliczenia.
  • Dlaczego w świecie dzikich zwierząt nie spotykamy otyłych osobników, a w świecie ludzi już tak, czyli o mechanizmie sprzężenia zwrotnego sterującego mikro i makroświatem.
  • Ekonomia i matematyka a filozofia - wzajemne powiązania.
 3. Logika i filozofia oraz ich rola w nauce i w życiu:
  • Schematy rozumowań ludzkich.
  • Prawidłowe rozumowanie i jego rola.
  • Logika klasyczna, jej zastosowanie i ograniczenia.
  • W jaki sposób wychwycić błędy w rozumowaniu u siebie i innych.
  • Interpretacja danych, czyli jak czytać, słuchać i patrzeć, aby nie dać się zmanipulować?
 4. Ekonomia i jej prawa
  • Podstawowe zależności i modele ekonomiczne, czyli jak rozumieć zjawiska ekonomiczne.
  • Ile kosztuje pieniądz, czyli podstawy myślenia w kategoriach ekonomii. NPW, RSSO, renta kapitałowa.
  • Co w świecie jest „za darmo”,czyli odkrywanie prawdziwych zależności ekonomicznych występujących w świecie i nauka okrywania ukrytych informacji.
  • Sofizmaty ekonomiczne i ich krytyczna analiza, czyli jak dotrzeć do prawdy o istocie zjawiska.
  • Jak zorganizować pracę sobie i innym oraz jak nauka może w tym pomóc?
 5. Excel
  • Wykorzystanie Excela do szybkiego wyliczenia zagadnień poruszanych we wcześniejszych działach
  • "Niezbędnik", czyli te możliwości Excela, o których każdy użytkownik na poziomie zaawansowanym powinien wiedzieć
  • VBA – potężne narzędzie ułatwiające rozwiązywanie najdrobniejszych problemów biurowych

 

Przeznaczenie i wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

 

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez COGITOR.

Szkolenie Cogitor Science.

Inne kursy
EXCEL podstawowy
Termin 2024-06-24
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
984zł
WORD średnio zaawansowany
Termin 2024-06-26
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max 6 uczestników)
Cena brutto:
1230zł
EXCEL zaawansowany
Termin 2024-06-27
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
1476zł
VISUAL BASIC w Excelu
Termin 2024-07-04
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
1476zł
MACRO Day Excel
Termin 2024-07-04 12:00-14:00
Miejsce Online/DARMOWY!!!
Czas trwania 2 godziny
Info 12:00-14:00
Bezpłatne
POWER QUERY kompleksowy 2-dniowy
Termin 2024-07-05
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info
Cena brutto:
1476zł