Cogitor Science

Lokalizacje:
 • Sosnowiec
 • Online

Kurs może być prowadzony w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim.

Zapisz się

Podstawowe informacje:

KURS JEST ADRESOWANY DO OSÓB, KTÓRE:
 • chciałby rozwinąć umiejętność koncepcyjnego myślenia i analizy danych,
 • chciałyby poszerzyć swoje horyzonty w oparciu o sprawdzoną, ścisłą, uniwersalną, w 100% praktyczną wiedzę,
 • często, pomimo ukończeniu wielu studiów czy kursów, czują niedosyt wiedzy, która umożliwiłaby im sprawne działanie w pracy i rozwój osobisty,
 • rozwijają karierę naukową, prowadzą badania i mają poczucie, że brakuje im połączenia między światem nauki a światem praktyki, umiejętności przełożenia wiedzy teoretycznej na konkretne działania,
 • są ciekawe świata, lubią myśleć i pragną rozwinąć swój potencjał intelektualny w oparciu o sprawdzoną wiedzę.
CEL ZAJĘĆ:
 • rozwijanie u uczestników zdolności analitycznego, logicznego i twórczego myślenia,
 • pokazanie wiedzy i najlepszych narzędzi oferowanych przez następujące dyscypliny nauki: matematyka, statystyka, logika, finanse, ekonomia i informatyka oraz ich zastosowania w praktyce życia codziennego i w jaki sposób można je wykorzystać do życia zawodowego (w analizie danych i rozwiązywaniu problemów koncepcyjnych), bez zbędnego formalizmu, za to z naciskiem na praktykę,
 • pomoc w zrozumieniu istoty zagadnienia wielu teorii, koncepcji, poglądów, opinii, ideologii i zjawisk funkcjonujących w życiu publicznym, w firmach oraz w instytucjach,
 • przekazanie sprawdzonych praktycznych metod i narzędzi, dzięki którym szeroko pojęta analiza informacji będzie szybka, sprawna i twórcza.
 • wykorzystanie programu Excel do rozwiązywania wielu problemów związanych z analizą i wnioskowaniem,
 • pokazanie prostych rozwiązań przyspieszających codzienną pracę.
KORZYŚCI:
 • zdobycie bezcennej wiedzy, która jest połączeniem najlepszych koncepcji teoretycznych nauk matematycznych statystycznych, ekonomicznych i informatycznych z praktyką życia firm czy instytucji. Jest to wiedza, której nie da się zdobyć na żadnych studiach, gdzie rzadko abstrakcyjne teorie mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistymi zastosowaniami i praktyką i która jednocześnie umożliwia twórcze rozwiązanie wielu praktycznych problemów zarówno w pracy biurowej, inżynieryjnej jak i naukowej. Poznane narzędzia umożliwiają często błyskotliwe rozwiązać wiele praktycznych problemów w firmie, instytucji, a nawet w życiu prywatnym.
 • zdobycie „NIEZBĘDNIKA WYKSZTAŁCONEGO CZŁOWIEKA” w wyżej wymienionych dziedzinach, w 100% praktycznego, który można wykorzystać w wielu dziedzinach swojego życia zawodowego i osobistego. Niezbędnik ten opiera się na nauce, a jednocześnie jest sprawdzony w praktyce

CZAS TRWANIA

24 godziny lekcyjne podzielone na 6 spotkań po 4 godziny


FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia mają formę praktycznych warsztatów, obejmują:

 • zajęcia indywidualne i grupowe przeprowadzane z użyciem specjalnych materiałach papierowych oraz interaktywnych,
 • inscenizjowane zajęcia,
 • miniwykłady,
 • samodzielną pracę uczestnika w domu nad zadanymi problemami.

PROGRAM

(wybrane zagadnienia z poniższego zakresu, dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy)
 1. Statystyka
  • Podstawowe modele statystyczne
  • Sposoby dowodzenia hipotez oraz ich przydatność w życiu codziennym
  • Do czego wykorzystać rozkłady statystyczne w życiu ?
  • Analiza korelacji
  • Rachunek prawdopodobieństwa w codzienności:
   • co to tak naprawdę oznacza, gdy coś jest "pewne" albo tylko "prawdopodobne"?
   • niezależność zdarzeń
   • prawdopodobieństwo w kryminalistyce i życiu gospodarczym
 2. Matematyka
  • Dlaczego pszczoły budują plastry miodu, które w przekroju są sześciokątami foremnymi? Czyli optymalizacja w świecie roślin i zwierząt.
  • Dlaczego małe organizmy nie potrzebują „płuc”? Czyli jak wykorzystać matematykę do udowodnienia, że świat przyrody i elementy go tworzące nie są „zaprojektowane” przypadkowo, a rozwiązania istniejące w tym świecie da się uzasadnić, wykonując określone obliczenia.
  • Dlaczego w świecie dzikich zwierząt nie spotykamy otyłych osobników, a w świecie ludzi, już tak, czyli o mechanizmie sprzężenia zwrotnego sterującego mikro i makroświatem.
  • Ekonomia i matematyka a filozofia - wzajemne powiązania
 3. Logika i filozofia oraz ich rola w nauce i w życiu:
  • Schematy rozumowań ludzkich
  • Prawidłowe rozumowanie i jego rola.
  • Logika klasyczna, jej zastosowanie i ograniczenia
  • W jaki sposób wychwycić błędy w rozumowaniu u siebie i innych.
  • Interpretacja danych, czyli jak czytać, słuchać i patrzeć, aby nie dać się zmanipulować?
 4. Ekonomia i jej prawa
  • Podstawowe zależności i modele ekonomiczne, jak rozumieć zjawiska ekonomiczne
  • Ile kosztuje pieniądz? Czyli podstawy myślenia w kategoriach ekonomii. NPW, RSSO, renta kapitałowa
  • Co w świecie jest „za darmo”,czyli odkrywanie prawdziwych zależności ekonomicznych występujących w świecie i nauka okrywania ukrytych informacji.
  • Sofizmaty ekonomiczne i ich krytyczna analiza, czyli jak dotrzeć do prawdy o istocie zjawiska.
  • Jak zorganizować pracę sobie i innym oraz jak nauka może w tym pomóc?
 5. Excel
  • Wykorzystanie Excela do szybkiego wyliczenia zagadnień poruszanych we wcześniejszych działach
  • "Niezbędnik",czyli te możliwości Excela, o których każdy użytkownik na poziomie zaawansowanym powinien wiedzieć
  • VBA – potężne narzędzie ułatwiające rozwiązywanie najdrobniejszych problemów biurowych

Przeznaczenie i wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.


Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez COGITOR.

Cena szkolenia


900 zł brutto za 24 godziny lekcyjne
37,50 zł brutto za 1 godzinę lekcyjną

Cena obejmuje:
 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej
 • Pliki komputerowe
 • Dodatkowe akcesoria niezbędne w kursie
 • Certyfikat


Najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:
 • 16 listopada 2019 - siedziba COGITORa
 • 7 grudnia 2019 - siedziba COGITORa
KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  Jeśli potrzebują Państwo bardzo konkretnej i profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu określonego problemu naukowego, biznesowego, to zapraszam na konsultacje
  Moim kluczowym atrybutem w tego typu pomocy jest szeroka znajomość ekonomii, psychologii, finansów i statystyki, a przede wszystkim praktyki działania firm i instytucji.
W takiej sytuacji proszę o kontakt:
 • Tel: (0048) 608-560-438
 • cogitor.pm@gmail.com