EXCEL DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Lokalizacje:
 • Katowice
 • Sosnowiec
 • dowolne miejsce w Polsce
 • online

Kurs może być prowadzony w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim.

Zapisz się

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z Excelem i chciałby poznać jego najistotniejsze możliwości. Najważniejszym celem tego kursu jest zaznajomienie uczestników z "logiką Excela", dzięki czemu będą mogli korzystać z tego narzędzia w sposób komfortowy. Szkolenie ma charakter czysto praktyczny i jest przeprowadzone w formie warsztatów. Nie ma nic wspólnego z "suchą teorią" i jest wynikiem mojego wieloletniego doświadczenia w pracy z tym programem w wielu firmach, polskich i międzynarodowych.

Program szkolenia jego dokładna forma oraz przebieg są zawsze dostosowywane do wymagań konkretnej grupy, tak aby zajęcia były maksymalnie efektywne.

W swojej pracy wyznaję następujące zasady:

 • Szkolenie ma służyć słuchaczom, a nie prowadzącemu.
 • Szkolenie ma być praktyczne i dawać poczucie zdobycia realnej wiedzy, którą można wykorzystać w życiu zawodowym i osobistym
 • Wiedza przekazana na szkoleniu ma być cenna, pożyteczna. Nie poruszam określonych zagadnień tylko po to, żeby je "odhaczyć".
 • Cały czas przeznaczony na szkolenie wykorzystuję w sposób pełny.
 • Po szkoleniu przez okres 2 miesięcy słuchacz może korzystać z bezpłatnych konsultacji, by rozwiać mogące się pojawić wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania.

Czas trwania kursu:

2 dni = 2 razy po 8 godzin =16 godzin zajęć

W zależności od potrzeb szkolenie to może być też przeprowadzone w 3 lub 4 dni ( wycena indywidualna)
Firmy decydują się na to rozwiązanie, aby szkolenie nie kolidowało z bieżącą działalnością, a pracownicy byli do dyspozycji przez połowę dnia, mimo trwającego szkolenia

Program

Program szkolenie koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 1. Powtórzenie podstaw programu Excel:
  • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek
  • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów
  • Formatowanie graficzne
  • Style komórki (standardowe i własne)
  • Typy danych i formatowanie według typu danych
  • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
  • Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)
  • Dostosowywanie wstążki
 2. Formuły:
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów
  • Funkcje logiczne Lub, Oraz
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcja warunkowa Jeżeli
  • Sumy warunkowe
  • Funkcje: WYSZUKAJ.PIONOWO WYSZUKAJ.POZIOMO
  • Funkcja TRANSPOZYCJA
  • Szybka analiza
 3. Nazywanie komórek:
  • Pole nazwy
  • Nazwij z zaznaczenia
  • Nazwy dynamiczne
  • Szybka nawigacja
  • Czytelność formuł
 4. Formatowanie warunkowe:
  • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
  • Zarządzanie regułami
  • Modyfikowanie standardowych reguł
 5. Obiekt TABELA:
  • Tworzenie i formatowanie tabel
  • Dynamiczny nazwany zakres
  • Konwertowanie na zakres
 6. Walidacja danych:
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Listy rozwijane
  • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń
 7. Sortowanie danych i filtry:
  • Sortowanie wg wartości
  • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
  • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych
  • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon
 8. Listy niestandardowe:
  • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
  • Tworzenie własnych list niestandardowych
  • Sortowanie wg listy niestandardowej
 9. Narzędzia danych:
  • Konsolidacja danych
  • Usuń duplikaty
  • Konspekt i grupowanie
 10. Sumy częściowe:
  • Narzędzie tworzące konspekt
 11. Sprawdzanie i poprawianie formuł:
  • Odwołanie cykliczne i ustawianie liczby iteracji obliczeń
 12. Praca z wykresami:
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
  • Tworzenie szablonów
  • Nowe wykresy w Excel 2016
 13. Tabele przestawne i wykresy przestawne:
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Obliczenia
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
 14. Zarządzanie skoroszytami:
  • Tworzenie szablonów
  • Odnośniki między skoroszytami (naprawianie łączy do plików)
  • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność
 15. Współdzielenie plików:
  • Zarządzanie zmianami
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
 16. Import danych:
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
 17. Analiza wielowymiarowa (What if analysis):
  • Szukaj wyniku:
  • Menedżer scenariuszy

Szczegółowy program szkolenia i jego ostateczny kształt są zawsze dostosowywane do potrzeb konkretnych odbiorców w oparciu o analizę potrzeb uczestników szkolenia.

Cena szkolenia organizowanego w naszej siedzibie

 • w grupie od 5 do 10 osób: 500 zł brutto za osobę
 • w grupie od 2 do 4 osób: 900 zł brutto za osobę (ta forma szkolenia jest szczególnie polecana, jako najbardziej efektywna)
 • indywidualne: 1600 zł brutto za osobę

Istnieje również możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie Klienta.
Szkolenia zamknięte prowadzę w dowolnym miejscu w Polsce lub Europie (w języku polskim i angielskim)
-Jest ono wyceniane w sposób indywidualny.

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
- materiały szkoleniowe,
- indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
- certyfikaty ukończenia szkolenia,
- ciepłe i zimne napoje, drobny poczęstunek
- możliwość kontaktu z instruktorem po szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia przez 2 miesiące po zakończeniu szkolenia.

Lokalizacje:

 • Sosnowiec – ul.Kołłątaja 7/8
 • Katowice – ul. Ligocka 103
 • na życzenie Klienta dowolne miejsce w Polsce lub UE (zajęcia prowadzone w języku angielskim lub hiszpańskim).

Godziny szkolenia

Zajęcia standardowo odbywają się w godzinach 9-17 (po 8 godzin zegarowych dziennie, w tym przerwa obiadowa oraz krótkie przerwy w trakcie zajęć). Przy szkoleniach na zamówienie dokładne godziny mogą być uzgodnione z Klientem wedle jego preferencji.

Wymagana liczebność grup

Szkolenia ogólnodostępne odbywają się w grupach do 14 osób.

W trybie na zamówienie możliwe są grupy dowolnej wielkości – według preferencji Klienta. Ze względu na jakość szkolenia i skuteczność przekazywania wiedzy sugerujemy jednak, aby grupy nie były większe niż 12 osób.

"POGOTOWIE EXCELOWE"-KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Jest to forma współpracy skierowana do osób, które potrzebują bardzo specyficznej formy pomocy w rozwiązaniu określonego "excelowego" problemu.

Tę formę współpracy wybierają osoby, które:

 • potrzebują bardzo konkretnej i pilnej pomocy w rozwiązaniu problemu "excelowego";
 • potrzebują prefesjonalnej i kompetentej pomocy w zakresie Excela, połączonej z analizą działalności firmy;
 • nagle zmienili swoje stanowisko pracy lub po prostu rozpoczęli pracę i muszą szybko nauczyć się Excela, aby móc wykorzystywać to narzędzie w sposób profesjonalny i komfortowy.


Konsultacje tego typu mają przeważnie bardzo szeroki charakter i obejmują nie tylko porady informatyczne, ale dotyczą także analizy działalności firmy i/lub procesów zachodzących wewnątrz danej organizacji.
Moim kluczowym atrybutem w tego typu pomocy jest szeroka znajomość ekonomii, psychologii, finansów i statystyki, a przede wszystkim - praktyki działania firm oraz instytucji.

W takiej sytuacji proszę o kontakt:

 • tel.: (0048) 608-560-438
 • cogitor.pm@gmail.com