EXCEL podstawowy

Lokalizacje:
 • Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO:
  • w sali szkoleniowej
  • w siedzibie klienta
 • Szkolenie dostępne w formie warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym
Szczegóły kursów w innych językach:
ENGLISH - click here
ESPAÑOL - haz clic aquí
Kurs może być prowadzony także w języku angielskim Contanct us lub hiszpańskim Contáctenos!

Program szkolenia koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 1. WSTĘP
  • Podstawowe elementy interfejsu
  • Typy danych
  • Skróty i ustawienia niezbędne do efektywnej pracy
 2. PRACA Z DANYMI
  • Konwersja typów danych
  • Formatowanie danych
  • Scalanie danych
  • Filtrowanie danych
  • Serie danych
  • Autokorekta
  • Formatowanie warunkowe
 3. FORMUŁY I FUNKCJE
  • Operatory
  • Odwołania względne i bezwzględne
  • Funkcje matematyczne zliczające i sumujące
  • Funkcje logiczne: Jeżeli, Oraz, Lub, Nie, Jeżeli.Błąd
  • Funkcje tekstowe: Lewy, Prawy, Fragment.Tekstu, Znajdź, Dł
  • Funkcje daty i czasu
  • Zagnieżdżanie funkcji
 4. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
  • Ochrona danych
  • Ustawienia drukowania
  • Triki usprawniające pracę


Szczegółowy program szkolenia i jego ostateczny kształt są zawsze dostosowywane do potrzeb konkretnych odbiorców.

Zapisz się na szkolenie EXCEL podstawowy.

Najbliższe odbywa się już 2024-04-14!
Najbliższe terminy
EXCEL podstawowy
Data 2024-04-14
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN /4 DNI PO 4 GODZINY!
Info ZAJĘCIA W 4 KOLEJNE NIEDZIELE
Cena brutto:
984zł
EXCEL podstawowy
Data 2024-04-28
Miejsce STACJONARNY/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN /4 DNI PO 4 GODZINY!
Info ZAJĘCIA W 4 KOLEJNE NIEDZIELE
Cena brutto:
984zł
EXCEL podstawowy
Data 2024-05-12
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN /4 DNI PO 4 GODZINY!
Info ZAJĘCIA W 4 KOLEJNE NIEDZIELE
Cena brutto:
984zł
EXCEL podstawowy
Data 2024-05-26
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN /4 DNI PO 4 GODZINY!
Info ZAJĘCIA W 4 KOLEJNE NIEDZIELE
Cena brutto:
984zł
EXCEL podstawowy
Data 2024-06-01
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN /4 DNI PO 4 GODZINY!
Info ZAJĘCIA W 4 WEEKENDOWE DNI
Cena brutto:
984zł
EXCEL podstawowy
Data 2024-06-08
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN /4 DNI PO 4 GODZINY!
Info ZAJĘCIA W 4 WEEKENDOWE DNI
Cena brutto:
984zł
Inne kursy
EXCEL średnio zaawansowany
Data 2024-04-15
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
1230zł
VISUAL BASIC w Excelu
Data 2024-04-24
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
1476zł
POWER QUERY kompleksowy 2-dniowy
Data 2024-04-25
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info
Cena brutto:
1476zł
EXCEL średnio zaawansowany
Data 2024-04-29
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
1230zł
EXCEL średnio zaawansowany
Data 2024-05-13
Miejsce STACJONARNE/ONLINE
Czas trwania 16 GODZIN = 2 DNI
Info (max. 6 uczestników)
Cena brutto:
1230zł